9. Fizetős-e a Waldorf-óvoda vagy a Waldorf-iskola?

A Waldorf-intézmények javarészt egyesületi vagy alapítványi fenntartású, önálló gazdálkodású intézmények. Fenntartásuk három alappillére az állami támogatás, az esetleges pályázati lehetőségek és az iskolába járó családok felajánlása. Ez utóbbi nélkül a Waldorf-intézmények jelenleg működésképtelenek lennének. A családok általi támogatás rendszere intézményenként eltérő jellegzetességeket mutathat, de a testvériség elvén alapulva általában mindenhol van egy olyan szociális elem, hogy a kevésbé tehetős családokra kisebb anyagi teher háruljon.

A Fehérlófia Waldorf Óvodában és Iskolában családi támogatási rendszert működtetünk. Ez azt jelenti, hogy minden család – függetlenül attól, hogy hány gyermek jár az intézménybe – szabadon eldöntheti, hogy az anyagi lehetőségei függvényében havi rendszerességgel mekkora összeggel támogatja a fenntartón keresztül az óvoda és az iskola működését. Itt tehát nem tandíjról, hanem szabad felajánlásról van szó. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy első lépésben a szülők megismerik az iskola aktuális gazdasági helyzetét, tájékoztatást kapnak következő tanév költségvetéséről és az egy családra háruló anyagi szükséglet nagyságáról, majd ezt követően maguk állapítják meg hozzájárulásuk összegét úgy, hogy egyfelől az iskola működésének szükségleteit, másfelől saját anyagi lehetőségeiket is figyelembe veszik. Így formálódóban van egy olyan közösség, amelynek minden tagja a saját tehetősségének függvényében támogatja az intézmény működését, így vállalva felelősséget annak fenntartásáért és egyúttal további fejlődéséért is. Alapelvünk az, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyermeket sem utasítunk el!

Vélemény, hozzászólás?