Alapkőletételen elhangzott gondolatok

Tanári Kollégium gondolatai

Mi, akiknek életútjai e közösségben találkoznak, érezzük, hogy morális szellemi közösség részei vagyunk. Igyekszünk egyenként és e közösség tagjaiként is átérezni a felelősséget céljaink iránt. Törekszünk arra, hogy az önismeret útját járva támogassuk egymás fejlődését.

Hiszünk abban, hogy olyan közösségben élünk, ahol jogi egyenlőség, szellemi szabadság és gazdasági testvériség érvényesül.

Az ember a kozmosz lehellete, az isteni egység hordozója. Keresd ezt az isteni egységet önmagadban és embertársadban! Ez emel testvérré minket a földi és a szellemi világban.

Fakadjon minden találkozásban öröm!

Diákok gondolatai

“Az oktatás célja, hogy az üres elmét nyitottá tegye.”
(Malcolm S. Forbes)

Szerintünk az iskola alap pillére az összetartás, ami a tanár-gyerek kapcsolatán alapul.

Szeretnénk, hogy ez az épület még teljesebbé tegye ezt a közösséget.

Mikor egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik előtted.

“Ahogyan a szabadság nem szabadosság, a rend sem szabadság hiány.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Ugyanazt a szivárványt minden ember különbözőnek látja.

Az életnek nem célja, hogy nehézségeket éljünk meg, de a célhoz vezető úton át kell menni rajtuk.

“A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében.”
(Eleanor Roosevelt)

“Ne sikeres próbálj lenni, hanem értékes.”
(Albert Einstein)

“Nem az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni.”
(Niccolo Machiavelli)

Szülői Kollégium Gondolatai

Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott a Szellem találkozásokat szőhet.
Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
az Emberekben a fény Nappá  érlelődhet.
Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott a szíverő teremteni képes.

“… mihelyt valódi cselekvésre kerül a sor, és nem csupán a régi impulzusok folytatására; mihelyt tehát arról van szó, hogy új impulzusokat kell lehoznunk a szellemi világból – márpedig ilyeneket kell lehoznunk -, akkor legelőszőris az a tennivalónk, hogy erősítsük meg magunkban a saját felelősségérzetünket és lelkiismeretességünket.” – Dr.Rudolf Steiner: “1924-es gyógyítói, nevelői előadásai” – ból

Azt   is   merem gondolni,   hogy   idővel a szülőknek igazi munkatársakká kell válniuk. Nagyon   fontos,   hogy   mi   felnőttek,   mindannyian   közös   nevezőn   legyünk,   hogy   a gyerekek otthon is azt halhassák, láthassák, amit az „iskolában”.  Ennek   pedig   az   az   előfeltétele,   hogy a szülőkkel együtt történjen a felkészülés a gyermekekkel   való   törödésre.   Együtt   kell   képessé   válnunk   arra   a   magasztos feladatra,  amit gyermeknevelésnek nevezünk és amiről tudjuk, hogy csak az önnevelés útján érhető el.
“Nem leszünk jó nevelők, illetve tanárok, ha pusztán arra figyelünk, amit teszünk, ha nem nézzük azt, amik vagyunk. … az ember nem csak azzal hat a világban, amit tesz, hanem mindenek előtt azzal, ami ő maga”. – Dr.Rudolf Steiner: Általános embertan, 1.ea.
“…az antropozófia egyáltalán nem száraz   teória. Ellenkezőleg: a mindennapi életre akar nemesítően hatni; a mindennapi életbe akar beleáradni, és szellemmel akarja áthatni –  Dr.Rudolf Steiner ea. Berlin,1907.március 19.

Egy cinege játszadozik a világosságot beáramlani engedő ablak előtt. Megérezte, hogy itt elfogadják,  szeretettel várják, táplálékot kap. Bízik benne, hogy a finom magocskák egész télen át és minden télen át, a legmesszibb jövőben is az önzetlen és bátor emberektől az ablakpárkányra hullanak. Türelmesen csipeget, már egymáshoz csiszolodtak ő és a szűk ablakelő.
De itt is nyitogatja szárnyait, a gyerekekért teszi, akik a szobából vidám kacajjal kísérik mozdulatait.  Hisz benne, hogy egyszer ő is ilyen boldog gyermekként kerül a földre.

Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott a Golgotai Misztérium életre kelhet!

Ébredj Ember! Az idő elérkezett!
Sorsod további fonalát a Kozmosszal együtt kell, hogy szőjed!

 

Munkatársak gondolatai

“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra.
Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

“Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.”
(Szent Ágoston)

“Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”
(Katherine Graham)

“Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond, cselekszik. Életünk minden egyes órája igazából emberré válásunk, kibontakozásunk egy-egy újabblépcsőfoka.” (Böjte Csaba)

Vannak az életünkben olyan események, amelyekről – miközben javában zajlanak még – tudjuk, hogy sohasem felejtjük el. Ilyen egy-egy jó beszélgetés, egy ölelés, néha egy szép zene; amíg éled, egy Hang azt mondja benned: “szívd magadba jó mélyen ezt az élményt, mert ebből kell táplálkoznod egy életen át!” Ne felejtsd el!… Ide vissza kell találnod, mindig! (Müller Péter)

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik”
(Johann Wolfgang von Goethe)

“Az elkötelezettség azt jelenti, hogy teljesíted, amit vállaltál, de legalábbis megteszel minden tőled telhetőt.”
(Dan Millman)

“Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik – abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép.” (Johann Wolfgang von Goethe)
“Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”
(Assisi Szent Ferenc)

“Hasd át magad a fantázia képességével.
Legyen bátorságod az igazsághoz,
élesítsd érzékeidet a lelki felelősségvállaláshoz!”
(Rudolf Steiner)

“A szellemi világ fény-levegőjében nyílnak a lélek rózsái,
a Föld nehézségi erejében
vörösségük felragyog,
az emberi lényben
szívalakká sűrűsödve:
a vér erejében felragyogva
a Föld rózsapiros színeként
sugárzik vissza a szellemi terekre.”
(Rudolf Steiner)

“Eleven megismerés útján az univerzumból megérteni az emberi életet;
ez az, amit a jelenlegi szellemtudomány akar!”
(Rudolf Steiner)

Mikor az ember azt teszi,
amit tennie kell,
nem ismeri,
az idő jelentését.
(Dan George törzsfőnök)