Általános iskola

Általános iskola

Iskolánk 12+1 osztályos egységes tanrendszerrel működik. Az alsóbb osztályokban (1-4-ig) az osztálytanító a fő tantárgyakon kívül több készségtárgyat is tanít. A felsőbb osztályokban (5-8-ig) egyre több szaktárgyat vesznek át szaktanárok. A Waldorf-pedagógia speciális tárgyait – euritmia, idegen nyelvek, Bothmer-gimnasztika, szabadvallás, kézművesség, kertművelés – már a kezdetektől szaktanárok tanítják.

A kamaszkorral új korszak kezdődik, amelynek a szaktanári-mentori rendszer felel meg, így az osztálytanítói rendszer a 8. osztállyal lezárul.

Osztálytanítói rendszer

Az első nyolc év egységes egészet alkot. A gyermekek szociális fejlődését elősegíti, hogy ez alatt az idő alatt egy ember kíséri végig őket. Az iskolába lépő gyermekek egészséges fejlődéséhez fontos a szeretetteli tekintély, amit követni tudnak, és kellő biztonságot is nyújt nekik. Az osztálytanító alaposan megismeri a gyermekeket, több segítséget tud nyújtani nekik, nemcsak a tanulás folyamatában. A tananyagot is lehet bizonyos fokig az osztály – akár speciális – igényeihez igazítani.

Epochális tanítás

A közismereti tárgyakat 3-4 hetes tömbökben, ún. “epochák”- ban tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy ezen időszakban egy tárggyal (földrajz, matematika, történelem…) minden nap 8-10 óráig foglalkozunk. Ez lehetővé teszi az intenzív, elmélyült munkát, egy-egy téma sokoldalú feldolgozását. 10 óra után az idegen nyelveket és a készségtárgyakat a “hagyományos” órarend szerint tanulják a diákok.

Értékelés

A nevelés egészét tekintve jobbnak tartjuk, ha osztályozás helyett az év végén részletes, személyre szóló, írásos szöveges visszajelzést, értékelést kapnak  ötödik osztály végéig a szülők, majd 6. osztálytól a tanulók. Félévkor minden szülővel beszélget az osztálytanító a gyermek fejlődéséről, haladásáról, valamint rövid, írásos bizonyítványt is készítünk. Folyamatos visszajelzést kapnak a szülők az osztályban folyó munkáról a havonta tartott szülői esteken, és igény szerint egyeztetett időpontokban. Nagyon fontosnak tartjuk a szülők és a gyermeket tanító pedagógusok közötti élő, személyes kapcsolatot.

Ünnepek

A gyermekek iskolai életét nemcsak a napi ritmus, hanem az évkör ünnepei is erősen meghatározzák. Az ünnepek mindig egy hosszabb időszak hangulatát és tevékenységeit is megalapozzák. A keresztény ünnepkör ünnepeit követjük.

Az évszakünnepeken az osztályok betekintést nyújtanak az éppen tanult témákba, tananyagba.

Év végén általában minden osztály készül egy-egy színdarabbal, amely mintegy összefoglalója az adott évnek.

A 8. és a 12. osztály végén ez a színdarab még nagyobb hangsúlyt kap, lezárja az első 8 éves időszakot és a 12 éves Waldorf-tanterv egészét.

Művészetek, kézműves tevékenységek

A Waldorf-iskolákat a “kéz, a fej és a szív iskolájának” is szokták nevezni, mivel a pusztán intellektuális készségek fejlesztésén túl – az életkori igényekhez igazodva – különös hangsúlyt fektetünk a diákok érzelmi-akarati erőinek és szociális készségeinek fejlesztésére, ápolására. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek el tudjanak mélyedni a művészeti tevékenységekben. (Festés-rajz, zene, euritmia és dráma.) Nagy hangsúlyt kap a kézimunka, fafaragás (5. osztálytól) és az agyagozás, kertművelés is.

Egyéni, éves munkák

A 8. illetve a 12. év erőteljes határ a gyermekek számára. (Bár a Waldorf-tanterv kerek egész a 12. osztály végéig, a 8. osztály végén egy hosszú korszak zárul le.) Ezekben az osztályokban a gyermekek egy szabadon választott témából ún. éves munkát írnak. Ez a munka az egész éven át elkíséri őket, folyamatosan dolgoznak rajta. Az éves munka egy írásos anyagból, egy művészi/gyakorlati munkából, majd ezek bemutatásából, egy előadásból áll.

Jelentkezés és a felvételi folyamat

A Fehérlófia Waldorf Iskola alsó tagozatára a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével, az ahhoz kért mellékletek elkészítésével, és azoknak az intézménybe személyesen vagy postai vagy elektronikus úton történő eljuttatásával lehet jelentkezni.

Jelentkezési lap elérhető az iskola irodájában vagy az online dokumentumtárban.