Terveink a jövőre

“Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik – abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

A Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola működéséhez hiányzó terek megteremtésére új épületek felépítésével, az óvodai és az általános iskolai oktatás fokozatos áthelyezésével a Huszárok útja utolsó telkén kerülhet sor, reményeink szerint az idén kezdődő beruházással.
A 2017. október 27-én megtartott alapkőletételre óvodások, diákok, pedagógusok, szülők, és Sövényházi Balázs Polgármester Úr támogató jelenlétében került sor.
A beruházás első három ütemének hozzávetőleges költségei 630 mFt-ot tesznek ki. A kb. 500mFt-ot kitevő épületekre pályázati támogatási kérelmet nyújtottunk be a köznevelési infrastruktúrafejlesztést támogató felhívásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatkezelőhöz, melynek pozitív elbírálásában reménykedünk. A megvalósítandó további épület építési költségeit részben támogatásokból, részben hitelből, kölcsönökből igyekszünk biztosítani.
Az építkezéshez keressük a támogatókat, adományozókat!
Kérjük, amennyiben egy közhasznú egyesület támogatásával módja, lehetősége van segíteni az gyermek életszakaszaihoz igazodó Waldorf nevelés, oktatás kiteljesedését Nemesvámoson, úgy az alábbi számlaszámra a cél megjelölésével indított átutalással segítse beruházásunk megvalósulását.

Veszprémi Waldorf Egyesület 16200247 – 10000290 (MagNet Bank)

Alapkőletételen elhangzott gondolatok

Tanári Kollégium gondolatai

Mi, akiknek életútjai e közösségben találkoznak, érezzük, hogy morális szellemi közösség részei vagyunk. Igyekszünk egyenként és e közösség tagjaiként is átérezni a felelősséget céljaink iránt. Törekszünk arra, hogy az önismeret útját járva támogassuk egymás fejlődését.

Hiszünk abban, hogy olyan közösségben élünk, ahol jogi egyenlőség, szellemi szabadság és gazdasági testvériség érvényesül.

Az ember a kozmosz lehellete, az isteni egység hordozója. Keresd ezt az isteni egységet önmagadban és embertársadban! Ez emel testvérré minket a földi és a szellemi világban.

Fakadjon minden találkozásban öröm!

Diákok gondolatai

“Az oktatás célja, hogy az üres elmét nyitottá tegye.”
(Malcolm S. Forbes)

Szerintünk az iskola alap pillére az összetartás, ami a tanár-gyerek kapcsolatán alapul.

Szeretnénk, hogy ez az épület még teljesebbé tegye ezt a közösséget.

Mikor egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik előtted.

“Ahogyan a szabadság nem szabadosság, a rend sem szabadság hiány.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Ugyanazt a szivárványt minden ember különbözőnek látja.

Az életnek nem célja, hogy nehézségeket éljünk meg, de a célhoz vezető úton át kell menni rajtuk.

“A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében.”
(Eleanor Roosevelt)

“Ne sikeres próbálj lenni, hanem értékes.”
(Albert Einstein)

“Nem az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni.”
(Niccolo Machiavelli)

Szülői Kollégium Gondolatai

Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott a Szellem találkozásokat szőhet.
Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
az Emberekben a fény Nappá  érlelődhet.
Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott a szíverő teremteni képes.

“… mihelyt valódi cselekvésre kerül a sor, és nem csupán a régi impulzusok folytatására; mihelyt tehát arról van szó, hogy új impulzusokat kell lehoznunk a szellemi világból – márpedig ilyeneket kell lehoznunk -, akkor legelőszőris az a tennivalónk, hogy erősítsük meg magunkban a saját felelősségérzetünket és lelkiismeretességünket.” – Dr.Rudolf Steiner: “1924-es gyógyítói, nevelői előadásai” – ból

Azt   is   merem gondolni,   hogy   idővel a szülőknek igazi munkatársakká kell válniuk. Nagyon   fontos,   hogy   mi   felnőttek,   mindannyian   közös   nevezőn   legyünk,   hogy   a gyerekek otthon is azt halhassák, láthassák, amit az „iskolában”.  Ennek   pedig   az   az   előfeltétele,   hogy a szülőkkel együtt történjen a felkészülés a gyermekekkel   való   törödésre.   Együtt   kell   képessé   válnunk   arra   a   magasztos feladatra,  amit gyermeknevelésnek nevezünk és amiről tudjuk, hogy csak az önnevelés útján érhető el.
“Nem leszünk jó nevelők, illetve tanárok, ha pusztán arra figyelünk, amit teszünk, ha nem nézzük azt, amik vagyunk. … az ember nem csak azzal hat a világban, amit tesz, hanem mindenek előtt azzal, ami ő maga”. – Dr.Rudolf Steiner: Általános embertan, 1.ea.
“…az antropozófia egyáltalán nem száraz   teória. Ellenkezőleg: a mindennapi életre akar nemesítően hatni; a mindennapi életbe akar beleáradni, és szellemmel akarja áthatni –  Dr.Rudolf Steiner ea. Berlin,1907.március 19.

Egy cinege játszadozik a világosságot beáramlani engedő ablak előtt. Megérezte, hogy itt elfogadják,  szeretettel várják, táplálékot kap. Bízik benne, hogy a finom magocskák egész télen át és minden télen át, a legmesszibb jövőben is az önzetlen és bátor emberektől az ablakpárkányra hullanak. Türelmesen csipeget, már egymáshoz csiszolodtak ő és a szűk ablakelő.
De itt is nyitogatja szárnyait, a gyerekekért teszi, akik a szobából vidám kacajjal kísérik mozdulatait.  Hisz benne, hogy egyszer ő is ilyen boldog gyermekként kerül a földre.

Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott a Golgotai Misztérium életre kelhet!

Ébredj Ember! Az idő elérkezett!
Sorsod további fonalát a Kozmosszal együtt kell, hogy szőjed!

 

Munkatársak gondolatai

“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra.
Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

“Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.”
(Szent Ágoston)

“Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”
(Katherine Graham)

“Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond, cselekszik. Életünk minden egyes órája igazából emberré válásunk, kibontakozásunk egy-egy újabblépcsőfoka.” (Böjte Csaba)

Vannak az életünkben olyan események, amelyekről – miközben javában zajlanak még – tudjuk, hogy sohasem felejtjük el. Ilyen egy-egy jó beszélgetés, egy ölelés, néha egy szép zene; amíg éled, egy Hang azt mondja benned: “szívd magadba jó mélyen ezt az élményt, mert ebből kell táplálkoznod egy életen át!” Ne felejtsd el!… Ide vissza kell találnod, mindig! (Müller Péter)

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik”
(Johann Wolfgang von Goethe)

“Az elkötelezettség azt jelenti, hogy teljesíted, amit vállaltál, de legalábbis megteszel minden tőled telhetőt.”
(Dan Millman)

“Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik – abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép.” (Johann Wolfgang von Goethe)
“Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”
(Assisi Szent Ferenc)

“Hasd át magad a fantázia képességével.
Legyen bátorságod az igazsághoz,
élesítsd érzékeidet a lelki felelősségvállaláshoz!”
(Rudolf Steiner)

“A szellemi világ fény-levegőjében nyílnak a lélek rózsái,
a Föld nehézségi erejében
vörösségük felragyog,
az emberi lényben
szívalakká sűrűsödve:
a vér erejében felragyogva
a Föld rózsapiros színeként
sugárzik vissza a szellemi terekre.”
(Rudolf Steiner)

“Eleven megismerés útján az univerzumból megérteni az emberi életet;
ez az, amit a jelenlegi szellemtudomány akar!”
(Rudolf Steiner)

Mikor az ember azt teszi,
amit tennie kell,
nem ismeri,
az idő jelentését.
(Dan George törzsfőnök)

 

Alapkőletétel

2017. október 27-én 9 óra 27 perckor a földbe került az a dodekaéder, amely az új területünkön felépítendő épületegyüttes alapköve.

A dodekaéder, amely tizenkét szabályos ötszögből álló alakzatként a világ és az ember, a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységét jelképezi. A tizenkét lapját az elsőtől a tizenkettedik osztállyal bezárólag díszítették diákjaink. A tizenharmadik osztály állította össze a tizenkét lapból magát a dodekaédert és helyezte el azt a földbe azokra a jóság- és bátorságkövekre, amelyek a szintén aznapi, Mihály-időszakot lezáró mérlegelésnél gyűltek össze. Az óvodásaink a dodekaéder belsejébe tették saját, jövőnek szóló „üzenetüket”. Ugyancsak a dodekaéder belsejébe került az óvoda és az iskola szellemi alapköve, a diákok, a szülők, az irodai munkatársak és a tanárok alkalomhoz illő gondolatai, valamint az óvoda és az iskolaépületek jelenlegi tervei. Így bizton állíthatjuk, hogy az alapkő a teljes közösségünk hordozójává vált, és amely most már ott munkál közösségünk minden egyes tagjának szívében.

Mint ahogy 1923. december 25-én, a Karácsonyi ülésen Rudolf Steiner szintén az emberek szívébe helyezte az antropozófia Alapkövét. Azt az Alapkövet, amely azóta is minden antropozófiai szellemi impulzus mozgatórugója, amelyből a mi szándékaink is táplálkoznak, és amelynek zárógondolatait alázatos és céltudatos törekvésként kell hordoznunk:

„Isteni Fény,
Krisztus-Nap!
Melegítsd át
Szívünket;
Világosítsd meg
Fejünket;
Hogy jó legyen,
Amit szívünkből
Alapítani,
Amit fejünkből
Céltudatosan megvalósítani akarunk.”

A diákok, a tanárok, a szülők és a munkatársak beszéde is belekerül a dodekaéderbe, az alapkőbe.
Az elhangzott beszédek, közösségünk gondolatai itt olvashatók.

Az épületet tervező szülők is elhelyezik a tervek kicsinyített mását a dodekaéderbe, az alapkőbe.
A terv és a beruházás részleteiről írt cikkünk itt tekinthető meg.

További képek az alapkőletételről a galériában tekinthetők meg.

ADÓ SZJA 1%

Kedves Szülők és Támogatók!

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik az előző év(ek)ben a Veszprémi Waldorf Egyesületnek ajánlották fel adójuk 1%-át, népszerűsítették környezetükben a lehetőséget és ezzel további felajánlók segítségével növelték a hozzánk érkező támogatást. Az összeget a Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI fenntartására, működésére fordítottuk, fordítjuk.

Az alábbiakban az idei felajánlásról, a bevallás menetéről nyújtunk további információkat az adóhivatal tájékoztatásai alapján, előre is megköszönve gondosságotokat, figyelmeteket, mely a költségvetés bevételi oldalát erősítheti.

Adószám: 18934700-1-19
Veszprémi Waldorf Egyesület

SZJA 1% felajánlása

Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.

A rendelkezést benyújthatja:

 • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
 • bevallási tervezete on-line javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1 %-áról rendelkezni,
 • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
 • a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).
  A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

A 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozatát újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig a 2018. évet követő években is figyelembe veszi a NAV.

Ez csak az egyház javára tett nyilatkozatra vonatkozik.

A 2018. évben tett, módosításig vagy visszavonásig figyelembe vehető egyházi nyilatkozat legkorábban a 2019. évben módosítható vagy vonható vissza.

SZJA bevallás a 2017-es jövedelmekről

2018-ban a NAV a 2017-ben szerzett jövedelmekről ismét (már szélesebb kört érintően) elkészíti a magánszemélyek SZJA bevallási tervezetét, 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi (az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg).

Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt. (Részletes információk ezzel kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. számú információs füzetben találhatók.)

Ügyfélkapu regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 19-éig kérhetik, hogy a NAV papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-tól (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;
 • levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát),
 • az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
 • az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás benyújtásával, illetve az ügyfélszolgálati irodákban is elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.

Ha a magánszemély 2018. május 22-éig  nem fogadja el, egészíti ki, javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik, és annak tartalmáért már a magánszemély felelős!

Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA felületen szintén lehetőség van 2018. május 22-éig.

Bocskay Bea
+36 30 500 9639
bea.bocskay@feherlofiawaldorf.hu