Terveink a jövőre

“Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik – abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

A Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola működéséhez hiányzó terek megteremtésére új épületek felépítésével, az óvodai és az általános iskolai oktatás fokozatos áthelyezésével a Huszárok útja utolsó telkén kerülhet sor, reményeink szerint az idén kezdődő beruházással.
A 2017. október 27-én megtartott alapkőletételre óvodások, diákok, pedagógusok, szülők, és Sövényházi Balázs Polgármester Úr támogató jelenlétében került sor.
A beruházás első három ütemének hozzávetőleges költségei 630 mFt-ot tesznek ki. A kb. 500mFt-ot kitevő épületekre pályázati támogatási kérelmet nyújtottunk be a köznevelési infrastruktúrafejlesztést támogató felhívásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatkezelőhöz, melynek pozitív elbírálásában reménykedünk. A megvalósítandó további épület építési költségeit részben támogatásokból, részben hitelből, kölcsönökből igyekszünk biztosítani.
Az építkezéshez keressük a támogatókat, adományozókat!
Kérjük, amennyiben egy közhasznú egyesület támogatásával módja, lehetősége van segíteni az gyermek életszakaszaihoz igazodó Waldorf nevelés, oktatás kiteljesedését Nemesvámoson, úgy az alábbi számlaszámra a cél megjelölésével indított átutalással segítse beruházásunk megvalósulását.

Veszprémi Waldorf Egyesület 16200247 – 10000290 (MagNet Bank)

Alapkőletétel

2017. október 27-én 9 óra 27 perckor a földbe került az a dodekaéder, amely az új területünkön felépítendő épületegyüttes alapköve.

A dodekaéder, amely tizenkét szabályos ötszögből álló alakzatként a világ és az ember, a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységét jelképezi. A tizenkét lapját az elsőtől a tizenkettedik osztállyal bezárólag díszítették diákjaink. A tizenharmadik osztály állította össze a tizenkét lapból magát a dodekaédert és helyezte el azt a földbe azokra a jóság- és bátorságkövekre, amelyek a szintén aznapi, Mihály-időszakot lezáró mérlegelésnél gyűltek össze. Az óvodásaink a dodekaéder belsejébe tették saját, jövőnek szóló „üzenetüket”. Ugyancsak a dodekaéder belsejébe került az óvoda és az iskola szellemi alapköve, a diákok, a szülők, az irodai munkatársak és a tanárok alkalomhoz illő gondolatai, valamint az óvoda és az iskolaépületek jelenlegi tervei. Így bizton állíthatjuk, hogy az alapkő a teljes közösségünk hordozójává vált, és amely most már ott munkál közösségünk minden egyes tagjának szívében.

Mint ahogy 1923. december 25-én, a Karácsonyi ülésen Rudolf Steiner szintén az emberek szívébe helyezte az antropozófia Alapkövét. Azt az Alapkövet, amely azóta is minden antropozófiai szellemi impulzus mozgatórugója, amelyből a mi szándékaink is táplálkoznak, és amelynek zárógondolatait alázatos és céltudatos törekvésként kell hordoznunk:

„Isteni Fény,
Krisztus-Nap!
Melegítsd át
Szívünket;
Világosítsd meg
Fejünket;
Hogy jó legyen,
Amit szívünkből
Alapítani,
Amit fejünkből
Céltudatosan megvalósítani akarunk.”

A diákok, a tanárok, a szülők és a munkatársak beszéde is belekerül a dodekaéderbe, az alapkőbe.
Az elhangzott beszédek, közösségünk gondolatai itt olvashatók.

Az épületet tervező szülők is elhelyezik a tervek kicsinyített mását a dodekaéderbe, az alapkőbe.
A terv és a beruházás részleteiről írt cikkünk itt tekinthető meg.

További képek az alapkőletételről a galériában tekinthetők meg.

ADÓ SZJA 1%

Kedves Szülők és Támogatók!

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik az előző év(ek)ben a Veszprémi Waldorf Egyesületnek ajánlották fel adójuk 1%-át, népszerűsítették környezetükben a lehetőséget és ezzel további felajánlók segítségével növelték a hozzánk érkező támogatást. Az összeget a Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI fenntartására, működésére fordítottuk, fordítjuk.

Az alábbiakban az idei felajánlásról, a bevallás menetéről nyújtunk további információkat az adóhivatal tájékoztatásai alapján, előre is megköszönve gondosságotokat, figyelmeteket, mely a költségvetés bevételi oldalát erősítheti.

Adószám: 18934700-1-19
Veszprémi Waldorf Egyesület

SZJA 1% felajánlása

Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.

A rendelkezést benyújthatja:

 • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
 • bevallási tervezete on-line javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1 %-áról rendelkezni,
 • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
 • a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).
  A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

A 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozatát újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig a 2018. évet követő években is figyelembe veszi a NAV.

Ez csak az egyház javára tett nyilatkozatra vonatkozik.

A 2018. évben tett, módosításig vagy visszavonásig figyelembe vehető egyházi nyilatkozat legkorábban a 2019. évben módosítható vagy vonható vissza.

SZJA bevallás a 2017-es jövedelmekről

2018-ban a NAV a 2017-ben szerzett jövedelmekről ismét (már szélesebb kört érintően) elkészíti a magánszemélyek SZJA bevallási tervezetét, 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi (az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg).

Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt. (Részletes információk ezzel kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. számú információs füzetben találhatók.)

Ügyfélkapu regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 19-éig kérhetik, hogy a NAV papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-tól (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;
 • levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát),
 • az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
 • az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás benyújtásával, illetve az ügyfélszolgálati irodákban is elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.

Ha a magánszemély 2018. május 22-éig  nem fogadja el, egészíti ki, javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik, és annak tartalmáért már a magánszemély felelős!

Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA felületen szintén lehetőség van 2018. május 22-éig.

Bocskay Bea
+36 30 500 9639
bea.bocskay@feherlofiawaldorf.hu