Mit kérünk a családoktól?

A családoktól szoros nevelői együttműködést kérünk, amelynek része:

  • a kamaszok életkori sajátosságainak megismerésére való törekvés
  • a saját gyermekre való folyamatos és tudatos odafigyelés
  • a havi gyakoriságú szülői esteken történő részvétel
  • a felső tagozatos programokon való jelenlét
  • a Waldorf-pedagógia alapelveinek tudatos elfogadása
  • törekvés az otthoni nevelési elveknek és kereteknek az iskolai nevelési elvekkel és keretekkel történő összehangolására

A kamaszkorral egy minőségében is új és kihívásokkal teli korszak kezdődik az ifjú életében, és a sikeres nevelés érdekében minden erőnkkel kölcsönösen és egymást segítve azon kell lennünk, hogy megértsük az ifjú lelkében zajló változásokat.

Mivel a Waldorf-iskolák nem állami iskolák, ezért fenntartásukhoz szükség van a családok havi rendszerességű anyagi támogatására, természetbeni adományaira, kétkezi munkájára (pl. takarítás, udvarrendezés), és szükség esetén a saját szakmájukból fakadó szakmai segítségnyújtására is.

Vélemény, hozzászólás?