Milyen ifjakat kívánunk nevelni?

A Waldorf-pedagógia célja, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad,
szellemileg pedig tiszta embereket neveljen.

(Rudolf Steiner)

Célunk olyan, teljes értékű emberek nevelése, akik

  • a jót, a szépet és az igazat keresik és cselekszik a világban;
  • telve vannak vággyal, hogy jobbá tegyék a világot;
  • az önismeret talaján állva megtalálják saját útjukat és feladataikat földi életükben;
  • gondolkodásukban kreatívak, érzésviláguk gazdag, akaratukban pedig elszántak és kitartóak;
  • nyitottak és érzékenyek környezetük minden rezdülésére, látják a problémákat, ítéletalkotásuk objektív és így a problémák megoldása érdekében helyes döntéseket képesek hozni;
  • felelősséget éreznek és vállalnak embertársaik és környezetük iránt, megkérdőjelezhetetlen számukra az emberi méltóság és a természet tisztelete;
  • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel rendelkeznek, szociális érettségük révén alkalmasak a csapatmunkára;
  • szabadságukat arra használják, hogy segítik az arra rászorulókat;
  • szomjúhozzák az igazságot és elutasítanak minden hazugságot;
  • tudják, hogy a világon a leghatalmasabb erő a szeretet.